Podaj identyfikator i hasło:
Identyfikator:
Hasło:

SKMO

Portal umożliwiajacy przeprowadzenie specjalistycznej konsultacji medycznej. Portal internetowy umożliwiajacy przeprowadzenie specjalistycznej konsultacji medycznej. Portal umożliwiajacy przeprowadzenie specjalistycznej konsultacji medycznej.


Kontakt

Nazwa.

Adresy.

Telefony.

Maile.


Pomoc

Telefony.

Maile.


Pomoc

Telefony.

Chcę zarejestrować się jako:
PACJENT
KONSULTANT
Rejestracja pacjenta:
Nazwisko:
Imię:
e-mail:
Zgoda
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (DZ. U. nr 101 z 2002 roku , poz 926 z późn. zm) przez Ormedica, za pośrednictwem platformy medycznej skmo.pl w zakresie niezbędnym do uczestniczenia jako Użytkownik platformy medycznej skmo.pl, dokonywania za jej pośrednictwem konsultacji medycznych oraz korzystania z jej pozostałych funkcjonalności.

Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo dostępu do moich danych oraz ich zmiany oraz, że udzieloną powyżej zgodę na dalsze wykorzystanie danych osobowych mogę w każdym czasie odwołać ze skutkiem na przyszłość.
Rejestracja konsultanta:
Dziedzina:
Tytuł naukowy:
Nazwisko:
Imię:
e-mail:
Stosowne dokumenty w tym Umowa zostaną przesłane na podany powyżej adres e-mail. Mail będzie zawierał też instrukację dalszego postępowania w celu dokończenia rejestracji.
Zgoda
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (DZ. U. nr 101 z 2002 roku , poz 926 z późn. zm) przez Ormedica, za pośrednictwem platformy medycznej skmo.pl w zakresie niezbędnym do uczestniczenia jako Użytkownik platformy medycznej skmo.pl, dokonywania za jej pośrednictwem konsultacji medycznych oraz korzystania z jej pozostałych funkcjonalności.

Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo dostępu do moich danych oraz ich zmiany oraz, że udzieloną powyżej zgodę na dalsze wykorzystanie danych osobowych mogę w każdym czasie odwołać ze skutkiem na przyszłość.
Przypomnienie hasła użytkownika:
Wpisz w pole poniżej adres e-mail, przypomnienie z nowym hasłem zostanie wysłane na ten adres.
W przypadku, gdy wpisany adres nie zostanie rozpoznany musisz napisać do administratora z prośba o reset hasła.
Po zalogowaniu się powinieneś(aś) zmienić swój adres e-mail.
Wpisz e-mail:
Specjalistyczna Konsultacja Medyczna Online
wersja: 1.0.0
by malg s.c.
Administrator: malg@malgsc.com.pl